Chiefs Esports Club ký hợp đồng hợp tác ba năm với Bond University

Tổ chức Chiefs Esports Club của Australia đã chỉ định Bond University làm đối tác giáo dục chính thức.

Thỏa thuận kéo dài 3 năm đã được ký kết với mục đích mở rộng hiểu biết của cả nhóm về thị trường thể thao điện tử.

Mối quan hệ đối tác cũng đã được thiết lập trong nỗ lực phát triển ngành công nghiệp thể thao điện tử nội địa tại Australia. Chiefs Esports Club sẽ hợp tác với Bond University để tạo ra khung thể thao điện tử và trò chơi bao gồm các khóa học, sự tham gia của sinh viên, nghiên cứu và phát triển và phương pháp xác định tài năng.”

Nick Bobir, Giám đốc điều hành của Chiefs Esports Club, đã thảo luận về quan hệ đối tác trong một thông cáo báo chí: “Thực sự rất tuyệt vời khi có thể hợp tác với một tổ chức như Bond University có quan điểm và sự lạc quan cho sự phát triển của thể thao điện tử và trò chơi ở Australia phù hợp với chính chúng tôi . Thông qua quan hệ đối tác này, chúng tôi mong muốn có thể cung cấp lộ trình phát triển và giáo dục cho cộng đồng esports và trò chơi rộng lớn hơn.”

Garry Nucifora, Giám đốc điều hành Thể thao tại Bond University, cho biết thêm: ” Có các chuyên gia của Chiefs giúp  đỡ chúng tôi phát triển môi trường thể thao điện tử tại Bond University thực sự rất thuận lợi. Đây chỉ là khởi đầu của nơi chúng tôi muốn tham gia vào thể thao điện tử. Chúng tôi muốn có thể nói đến Bond University và chúng tôi sẽ dạy bạn về kinh doanh thể thao điện tử. Một hoặc hai người chơi có thể xuất hiện nhưng chúng tôi thực sự tập trung vào khía cạnh giáo dục của thể thao điện tử.”